Szkoła Podstawowa rekrutacja

Szkoła Podstawowa Specjalna w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły

Zapraszamy do klas I-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej

 • Uczniów z autyzmem w tym zespół Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • Uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.

W szkole funkcjonują grupy 4 osobowe; w grupach prowadzone są zajęcia indywidualne z terapeutą 1:1

Zapewniamy:

 • Szkoła czynna od godziny 7:00 do 15:00.
 • Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne w godzinach od 8:00 – 14:00.
 • Zajęcia prowadzone przez wyszkoloną, profesjonalną i odpowiedzialną kadrę.
 • Tworzenie indywidualnych programów z myślą o szczególnych potrzebach każdego ucznia,
 • Idealne warunki do terapii:
  – budynek przyjazny dziecku, dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością,
  – sale edukacyjne – terapeutyczne wyposażone w specjalne pomoce (zabawki i pomoce edukacyjne),
  – zajęcia z Logopedą, Terapeutą SI, Fizjoterapeutą, Psychologiem, zajęcia AAC- alternatywne metody komunikacji dla wychowanków niemówiących,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • szkoła jest bezpłatna.
 • dowóz dziecka – po złożeniu odpowiednich dokumentów organizuje gmina, w której mieszka uczeń.

Na potrzeby  naszych uczniów oddane są: sale dydaktyczne, sala do zajęć ruchowych, sala do Integracji Sensorycznej, klasopracownia kuchnia, sala artystyczna – dział krawiectwo, szereg gabinetów specjalistycznych. Szkoła prowadzi świetlicę oraz zapewnia opiekę dla naszych uczniów w ferie i wakacje.

Podanie należy złożyć w Szkole Podstawowej Specjalnej w Klimontowie ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów

Wszelkie informacje pod numerem telefonu (+48) 505 482 322 i na stronie www.szlachetne-anioly.pl

Galeria zdjęć:

 

Zapraszamy!

Skip to content