Szkoła PDP rekrutacja

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły

Zapraszamy do klas I-III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

 • Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zapewniamy

 • Zajęcia edukacyjno – terapeutyczne w godzinach od 7:00 – 15:00,
 • Zajęcia z przygotowania do zawodu,
 • Zajęcia prowadzone przez wyszkoloną, profesjonalną i odpowiedzialną kadrę,
 • Tworzenie indywidualnych programów z myślą o szczególnych potrzebach każdego ucznia,
 • zajęcia indywidualne z terapeutą 1:1,
 • Idealne warunki do terapii:
  – budynek, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  – sale edukacyjne – terapeutyczne wyposażone w specjalne pomoce,
 • zajęcia z Logopedą, Terapeutą SI, Fizjoterapeutą, Psychologiem, zajęcia AAC-alternatywne metody komunikacji dla uczniów niemówiących,
 • szkoła jest bezpłatna,
 • dowóz dziecka – po złożeniu odpowiednich dokumentów organizuje gmina, w której mieszka uczeń.

Na potrzeby  naszych uczniów oddane są: sale dydaktyczne, sala do zajęć ruchowych, sala do Integracji Sensorycznej, klasopracownia kuchnia, sala artystyczna – dział krawiectwo, szereg gabinetów specjalistycznych. Szkoła prowadzi świetlicę oraz zapewnia opiekę dla naszych uczniów w ferie i wakacje.

Podanie należy złożyć w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Klimontowie ul. s. H.Herman 1, 27-640 Klimontów

Wszelkie informacje pod numerem telefonu (+48) 505 482 322 i na stronie www.szlachetne-anioly.pl

Galeria zdjęć:

Zapraszamy!

Skip to content