O edukacji

 

UśmiechZ ogromną radością informujemy, że w dniu 28.09.2017r. zostały wpisane przez Starostę Sandomierskiego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych nasze dwie szkoły prowadzone przez Fundację Szlachetne Anioły.

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły

wpis pod numerem: OK.4330.83

Do klas 0-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów

 • dla uczniów z autyzmem w tym zespołem Aspergera, oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.

Szkoła prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły

Wpis pod numerem: OK.4330.84
Adres: ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
 • dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-III.

Z myślą o naszych uczniach proponujemy:

 • możliwość realizacji nauczania w trybie indywidualnym,
 • indywidualne programy terapeutyczne tworzone z myślą o szczególnych potrzebach każdego ucznia,
 • maksymalnie czteroosobowe zespoły prowadzone przez wykwalifikowanych i przeszkolonych nauczyciela i opiekuna,
 • kadra specjalistów posiadająca niezbędne doświadczenie,
 • możliwość uczestniczenia w wielu specjalistycznych zajęciach terapeutycznych o charakterze indywidualnym i grupowym,
 • nowocześnie urządzone sale,

Oprócz zajęć szkolnych uczniowie będą mogli korzystać z indywidualnych zajęć prowadzonych przez:

 • psychologa , logopedę, fizjoterapeutę, terapeutę SI,

Dodatkowo przewidujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach:

 • dogoterapii, muzykoterapii połączonej z grą na instrumentach, zajęciach teatralnych, zajęciach na basenie, zajęciach plastycznych

Na potrzeby naszych uczniów będzie oddana sala do zajęć ruchowych, sala do Integracji Sensorycznej oraz Doświadczania Świata, oraz mini-codzienność – nauka codziennych obowiązków (codziennego życia), pracy i zabawy, Szkoły będą prowadziły świetlicę oraz zapewnią opiekę dla uczniów w dni wolne od zajęć szkolnych np. w ferie, wakacje. W przyszłości planujemy poszerzenie oferty zajęć terapeutycznych i dodatkowych o dalsze kolejne w zależności od potrzeb naszych wychowanków oraz ich indywidualnych potrzeb i talentów.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisy i szczegółowe informacje:

Organ prowadzący:
Fundacja Szlachetne Anioły
ul. s. H. Herman 1, 27-640 Klimontów
E-mail: fundacja@szlachetne-anioly.pl
Telefon: (+48) 505 482 322

Skip to content